Social Media MarketingSocial ListeningFacebook MarketingInstagram MarketingTikTok Marketing
Try Mandala For Free

การวิจัยตลาด สิ่งที่ผู้ประกอบการยุค 4.0 ควรรู้!

การวิจัยตลาด สิ่งที่ผู้ประกอบการยุค 4.0 ควรรู้!

ในยุคที่การแข่งขันด้านธุรกิจดุเดือดขึ้นเรื่อย ๆ บรรดาผู้ประกอบการทั้งรายใหญ่ รายย่อย ไปจนถึง SME ต่างก็พยายามอย่างหนักเพื่อเป้าหมายในการสร้างผลกำไรให้มากที่สุด ดังนั้น ความเชื่อเก่าที่ว่า ‘แค่สินค้าดีมีคุณภาพ ยังไงก็ขายได้’ อาจไม่จริงอีกต่อไป ตรงกันข้าม หากต้องการเป็นผู้ชนะในสมรภูมิธุรกิจ จำเป็นต้องใช้ทุกกลยุทธ์ที่มี ซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือ ‘การวิจัยการตลาด’ หรือ Market Research

สำหรับแบรนด์ธุรกิจที่ยังไม่กระจ่างว่า Market Research คืออะไร ขั้นตอนการวิจัยตลาดมีอะไรบ้าง การวิจัยตลาดมีประโยชน์อย่างไร และเกี่ยวข้องกับการกระตุ้นยอดขายให้เพิ่มขึ้นจริงไหม เราจะมาอธิบายให้ฟัง พร้อมแนะนำเครื่องมือสำหรับการวิจัยตลาดอย่าง Mandala Analytics จาก Mandala AI ที่จะเข้ามาเป็นตัวช่วยนักการตลาด เจ้าของแบรนด์ ไปจนถึงผู้ประกอบการในโลกออนไลน์ทุกคน ด้วยการนำชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้องจำนวนมากจากการกล่าวถึงหลายพันล้านครั้งทั่วอินเทอร์เน็ตมาวิเคราะห์โดยใช้ AI เพื่อค้นหาคำตอบที่เป็นประโยชน์ในการนำพาธุรกิจไปข้างหน้า กระตุ้นยอดขายอย่างมีประสิทธิภาพ ยกระดับกลยุทธ์การตลาดให้เหนือขึ้นไปอีกขั้นอย่างแท้จริง

Market Research คืออะไร และมีขั้นตอนอย่างไร?

การวิจัยตลาด คือ กระบวนการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับตลาด หรือกลุ่มลูกค้า ช่วยให้ธุรกิจตัดสินใจอย่างถูกต้องแม่นยำในการทำธุรกิจ โดยอ้างอิงจากข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับพฤติกรรมของลูกค้า ความชอบ ความต้องการ และการเปลี่ยนแปลงของเทรนด์ตลาด 

วิธีการวิจัยตลาดมีอะไรบ้าง? แน่นอนว่ามีด้วยกันหลายวิธี ทั้งการสำรวจ การสัมภาษณ์ และการวิเคราะห์ข้อมูล อย่างไรก็ตามทุกวิธีมีขั้นตอนการวิจัยตลาดที่เหมือนกัน โดยแบ่งเป็นลำดับได้ดังต่อไปนี้

 1. ขั้นตอนแรกในการวิจัยตลาด คือ การกำหนดวัตถุประสงค์การวิจัยให้ชัดเจน ระบุข้อมูลเฉพาะที่จำเป็นและเป้าหมายของการวิจัย ตัวอย่างเช่น ธุรกิจอาจต้องการทำความเข้าใจระดับความพึงพอใจของลูกค้าหรือประเมินศักยภาพของตลาดสำหรับผลิตภัณฑ์ใหม่
 1. เมื่อกำหนดวัตถุประสงค์การวิจัยตลาดแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือการออกแบบระเบียบวิธีวิจัย ซึ่งรวมถึงการกำหนดกลุ่มเป้าหมาย การเลือกวิธีการวิจัยที่เหมาะสม รวมไปถึงการตัดสินใจเลือกขนาดกลุ่มตัวอย่าง
 1. หลังจากออกแบบวิธีการแล้ว การรวบรวมข้อมูลจะเกิดขึ้น เป็นการสำรวจตลาด หรือที่เรียกว่า Market Survey ซึ่งก็คือการที่ข้อมูลปฐมภูมิจะถูกรวบรวมผ่านการสำรวจ การสัมภาษณ์ หรือการสังเกต ในขณะที่ข้อมูลทุติยภูมิจะได้รับจากแหล่งที่มีอยู่ เช่น รายงานอุตสาหกรรม ฐานข้อมูลของรัฐบาล หรือการวิเคราะห์คู่แข่ง
 1. เมื่อรวบรวมข้อมูลได้แล้ว ก็ถึงขั้นตอน Marketing Analysis หรือก็คือการวิเคราะห์เพื่อดึงข้อมูลเชิงลึกที่มีนัยสำคัญ  ซึ่งเกี่ยวข้องกับการจัดระเบียบและประมวลผลข้อมูล โดยใช้เทคนิคทางสถิติหรือซอฟต์แวร์วิเคราะห์  การวิเคราะห์ข้อมูลช่วยระบุรูปแบบ แนวโน้ม และความสัมพันธ์ของข้อมูล  Marketing Analysis มีตัวอย่างที่ชัดเจนเช่น การที่ได้ข้อมูลมาว่าลูกค้าชื่นชอบสินค้าเนื่องจากเปรียบเทียบปริมาณกับราคาแล้วคุ้มค่ากว่าคู่แข่ง ก็สามารถใช้ข้อมูลนี้มาพัฒนากลยุทธ์การตลาดในอนาคตได้ 
 1. หลังจากวิเคราะห์ข้อมูลแล้ว ขั้นตอนการวิจัยตลาดต่อไปคือ การตีความผลลัพธ์และดึงข้อมูลเชิงลึกที่นำไปประยุกต์ได้ ไม่ว่าจะเป็นการระบุแนวโน้ม โอกาสทางการตลาด และความชอบของลูกค้า ข้อมูลเชิงลึกที่ได้รับจากการวิจัยตลาดเป็นรากฐานสำหรับการตัดสินใจและการพัฒนากลยุทธ์ในอนาคต

Marketing Research มีกี่ประเภท?

ในการทำวิจัยทางการตลาดนั้น แบ่งออกเป็น 3 ประเภทหลัก ๆ ด้วยกัน ได้แก่ การวิจัยเชิงคุณภาพ การวิจัยเชิงปริมาณ และการสังเกตการณ์ ซึ่งแต่ละประเภทก็มีจุดเด่นและวัตถุประสงค์การใช้งานที่แตกต่างกันไป ดังนี้

 1. การวิจัยเชิงคุณภาพ เน้นคุณภาพของคำตอบเป็นหลัก เพื่อให้เกิดความเข้าใจในกลุ่มเป้าหมาย ตลาด และคู่แข่งอย่างลึกซึ้ง โดยตัวอย่างการวิจัยตลาดหรือ Marketing Research ประเภทนี้ที่เรามักพบเห็น ได้แก่ การทำ Focus Group และการสัมภาษณ์ผู้ใช้จริง
 2. การวิจัยเชิงปริมาณ ส่วนใหญ่มักอยู่ในรูปการทำแบบสอบถาม แล้วจึงนำเครื่องมือทางสถิติมาช่วยวิเคราะห์ข้อมูลตัวเลขที่ได้มา เพื่อนำไปต่อยอดด้านอื่น ๆ เพิ่มเติม
 3. การสังเกตการณ์ ทำได้ทั้งแบบออฟไลน์ ไปนั่งศึกษาพฤติกรรมของผู้บริโภคด้วยตัวเอง หรือใช้เครื่องมือ Social Listening เข้ามาช่วยหาข้อมูลทางออนไลน์เพิ่มเติม เพื่อให้เข้าใจสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริงนั่นเอง

Market Research ช่วยกระตุ้นยอดขายได้อย่างไร?

ถึงแม้การทำการวิจัยการตลาดจะต้องใช้ต้นทุน และเป็นการลงทุนที่อาจยังไม่เห็นผลตอบแทนแบบทันที ทำให้หลายคนเกิดความสงสัยว่าทำไมต้องทำวิจัยการตลาด อย่างไรก็ตาม หากมองในระยะยาว นี่คือการลงทุนที่คุ้มค่า เนื่องจาก Market Research สามารถเพิ่มยอดขายได้ ด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้

 • ความเข้าใจลูกค้า: การวิจัยตลาดช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถเข้าใจกลุ่มเป้าหมายของตนได้ดียิ่งขึ้น ด้วยการระบุความชอบ ความต้องการ ทำให้สามารถปรับแต่งผลิตภัณฑ์ บริการ และกลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 • ความได้เปรียบทางการแข่งขัน: การวิจัยตลาดให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับประสิทธิภาพของกลยุทธ์การตลาดและแคมเปญ ด้วยการวิเคราะห์พฤติกรรมของลูกค้า อัตราการตอบกลับ ทำให้ธุรกิจสามารถกำหนดกลุ่มเป้าหมายที่เหมาะสม ส่งผลให้ ROI ทางการตลาดสูงขึ้น การรับรู้ถึงแบรนด์เพิ่มขึ้น และท้ายที่สุดคือยอดขายที่ดีขึ้น
 • การพัฒนาและปรับปรุงสินค้า: การวิจัยตลาดมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาและปรับปรุงสินค้า ด้วยการรวบรวมคำติชมจากลูกค้า ทำความเข้าใจกับความต้องการของพวกเขา และระบุจุดบกพร่องได้อย่างแม่นยำ นำไปสู่การปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นในการผลิตครั้งต่อไป

Mandala Analytics โซลูชันในการทำ Market Research จาก Mandala AI

จากเนื้อหาในบทความนี้ ทุกคนคงเข้าใจกันเป็นอย่างดีแล้วว่าการวิจัยตลาด หรือ Market Research คืออะไร และมีประโยชน์อย่างไรในการช่วยยกระดับธุรกิจให้เหนือกว่าคู่แข่ง อย่างไรก็ตาม ปฏิเสธไม่ได้ว่าขั้นตอนการทำ Market Research ก็มีความซับซ้อน ยุ่งยาก และต้องลงทุนทั้งทรัพยากร แรงกาย แรงเงิน ไปจนถึงเวลาไม่น้อยทีเดียว ดังนั้น คงเป็นเรื่องดีสำหรับนักการตลาดทุกคนหากมีเครื่องมือที่สามารถมาช่วยอำนวยความสะดวก เปลี่ยนเรื่องยากให้ง่ายขึ้นโดยอาศัยความก้าวหน้าของเทคโนโลยี 

ดังนั้น Mandala AI จึงได้มีเครื่องมืออย่าง Mandala Analytics เข้ามาช่วยตอบโจทย์ความต้องการดังกล่าว โดยเครื่องมือนี้คือโซลูชันในการทำ Marketing Research ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการวิจัยตลาดและวางแผนกลยุทธ์ เพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันให้ผู้ประกอบการธุรกิจในยุคดิจิทัลให้นำหน้าคู่แข่งไปหนึ่งก้าว 

 • ข้อมูลแบบเรียลไทม์: ในยุคปัจจุบันที่การทำ ‘เรียลไทม์คอนเทนต์’ คือหนึ่งในกลยุทธ์ที่ได้ผล Mandala Analytics พร้อมให้ข้อมูลแบบเรียลไทม์ เพื่อให้การสร้างสรรค์คอนเทนต์ รวมถึงวางกลยุทธ์ทางการตลาดเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
 • ข้อมูลเชิงลึกด้วยการคลิกไม่กี่ครั้ง: นอกจากจะมีประสิทธิภาพสูงแล้ว Mandala Analytics จาก Mandala AI ยังใช้งานได้ง่าย สามารถตั้งค่าแคมเปญตามคีย์เวิร์ดด้วยการคลิกเพียงไม่กี่ครั้ง
 • ข้อมูลเป็นของคุณ: ข้อมูลที่รวบรวมโดยแคมเปญของคุณสามารถส่งออกไปเพื่อใช้ร่วมกับทีมและพาร์ตเนอร์ของคุณได้

สนใจทดลองใช้บริการ หรือหากมีข้อสงสัย ส่งข้อความมาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

https://www.mandalasystem.com/contact_us

สมัครสมาชิกเนื้อหาการตลาดฟรีของเรา

เราจะส่ง Email เนื้อหาใหม่ให้คุณทุกสัปดาห์

This email is already subscribe.