Social Media MarketingSocial ListeningFacebook MarketingInstagram MarketingTikTok Marketing
Try Mandala For Free

Social Listening คือ? มีประโยชน์อย่างไรต่อธุรกิจในยุคดิจิทัล

Social Listening คือ? มีประโยชน์อย่างไรต่อธุรกิจในยุคดิจิทัล

ในยุคดิจิทัลที่คนต่างชื่นชอบการแสดงความคิดเห็น หรือแบ่งปันเรื่องราวต่าง ๆ ในชีวิตประจำวันบนสื่อสังคมออนไลน์ หรือ Social Media ซึ่งเป็นการดีต่อแบรนด์ธุรกิจ ที่รู้จักการนำข้อมูลเหล่านั้นมาวิเคราะห์ และนำไปปรับปรุงกลยุทธ์ทางการตลาด รวมถึงพัฒนาสินค้าและบริการให้ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างตรงจุด ทำให้เกิดสิ่งที่เรียกว่า ‘Social Listening‘ ขึ้นมา วันนี้จะพาไปทำความรู้จักว่า Social Listening คืออะไร ทำไมถึงเป็นเครื่องมือที่ขาดไม่ได้ในการทำธุรกิจในยุคดิจิทัล

Social Listening คืออะไร?

social listening คืออะไร

การทำ Social Listening คือ การนำข้อมูลที่ผู้บริโภคได้แสดงความคิดเห็นในรูปแบบต่าง ๆ ไว้ตาม Social Media ไม่ว่าจะเป็น Facebook X Instagram TikTok และแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียอื่น ๆ มาวิเคราะห์เพื่อหาเจตนาที่แท้จริงที่ผู้บริโภคต้องการจะสื่อสาร ไม่ว่าเป็นพฤติกรรมของผู้บริโภค ความคิดเห็นต่าง ๆ ความเคลื่อนไหวของคู่แข่ง เพื่อนำมาปรับปรุงและพัฒนาแบรนด์ให้ดีขึ้น

Social Listening มีประโยชน์ในแง่มุมของธุรกิจอย่างไร?

 • เข้าใจความต้องการของกลุ่มเป้าหมายได้ดีขึ้น

การทำ Social Listening จะช่วยวิเคราะห์เสียงตอบรับจากลูกค้าที่เคยซื้อสินค้าหรือว่าใช้บริการ หรือวัดกระแสความนิยมของสินค้าและบริการของแบรนด์บนโซเชียล ตลอดจนการวิเคราะห์หาช่องทางโซเชียลมีเดียที่มีการพูดถึงมากที่สุด จะช่วยให้แบรนด์เข้าใจความต้องการของลูกค้าที่เป็นกลุ่มเป้าหมายได้มากขึ้น เพื่อที่แบรนด์จะได้นำเสนอสินค้าหรือบริการที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างตรงจุด และจูงใจให้เกิดความภักดีต่อแบรนด์ธุรกิจได้อีกด้วย

 • มองเห็นภาพรวมของตลาด และเข้าใจคู่แข่ง

นอกจากนี้ การทำ Social Listening ยังมีประโยชน์ต่อธุรกิจในด้านของการมองภาพรวมของตลาด และสามารถศึกษาคู่แข่งได้ โดยรวบรวมข้อมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับแบรนด์ที่มีสินค้าหรือบริการประเภทเดียวกันในสื่อโซเชียลมีเดียมาวิเคราะห์เพื่อวัดความนิยมของสินค้าและบริการนั้น ๆ รวมถึงเป็นการติดตามแคมเปญการตลาดของแบรนด์คู่แข่งว่าใช้วิธีแบบไหน แล้วนำไปวิเคราะห์หาจุดแข็งและจุดอ่อน และนำไปปรับปรุงคุณภาพของแบรนด์ธุรกิจของตนเองต่อไป

 • สร้างกลยุทธ์ทางการตลาดที่มีประสิทธิภาพ

Social Listening ยังมีประโยชน์ในการช่วยให้ธุรกิจสามารถเข้าใจกลุ่มเป้าหมายได้อย่างลึกซึ้ง และนำไปสู่การวางแผนทำการตลาดที่มีประสิทธิภาพ เช่น การเสนอขายสินค้าและบริการที่ตรงต่อความต้องการของลูกค้า การกระตุ้นให้เกิดความต้องการในการกลับมาซื้อซ้ำ หรือจูงใจลูกค้าใหม่ให้มาซื้อสินค้าและบริการได้ด้วยเช่นกัน

Social Listening ใช้ทำอะไรได้บ้าง?

สำหรับผู้ประกอบการในธุรกิจที่มีความสงสัยว่าการทำ Social Listening มีอะไรบ้าง มีกี่ขั้นตอน เรามีวิธีใช้ Social Listening มาบอกให้ได้รู้กัน ดังนี้

 1. วิเคราะห์จุดแข็งและจุดอ่อนของธุรกิจตนเอง เพื่อที่จะเข้าใจสถานการณ์ที่แท้จริงของธุรกิจ และรู้ว่ามีส่วนใดที่ต้องปรับปรุงและพัฒนา หรือว่ามีจุดแตกต่างในแง่ใดที่จะสามารถเสริมให้แบรนด์แข็งแกร่งมากยิ่งขึ้น
 2. วิเคราะห์คู่แข่ง เพื่อนำจุดแข็งและจุดอ่อนของคู่แข่งมาใช้พัฒนาแบรนด์ของตน ทั้งยังช่วยเพิ่มโอกาสในการขยายฐานลูกค้าได้อีกด้วย
 3. เลือก Social Listening Tools ที่เหมาะสม อย่าง Mandala Analytics ซึ่งเป็นเครื่องมือที่จะช่วยเก็บข้อมูลจากสื่อสังคมออนไลน์ต่าง ๆ และนำมาวิเคราะห์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อที่ทางแบรนด์จะได้นำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้ในการวางกลยุทธ์ทางการตลาด พัฒนาคุณภาพสินค้า และสร้างสรรค์คอนเทนต์ต่าง ๆ เพื่อจูงใจลูกค้าให้มาซื้อสินค้าและใช้บริการต่อไป

เทคนิคในการวิเคราะห์ข้อมูลจาก Social Listening Tool

รู้จักขั้นตอนการทำ Social Listening ไปแล้ว ลำดับต่อไปก็เป็นการเรียนรู้เทคนิค หรือวิธีประยุกต์ใช้ข้อมูลจากการทำ Social Listening ให้เกิดประโยชน์ ด้วยเครื่องมือ Social Listening Tool เพื่อเข้าถึงข้อมูลเชิงลึกที่อยู่บนโลกโซเชียลมีเดียได้ง่ายกว่าเดิม

mandala analytics
 • ติดตามความเคลื่อนไหว (Listening and Monitoring): เมื่อมีคนกล่าวถึง (Mention) แบรนด์ของคุณ เพื่อการวัดผล Awareness และวัดกระแสความนิยมของแบรนด์
 • เข้าถึงข้อมูลเชิงลึก (Insight Research): ค้นหาข้อมูลเชิงลึกของผู้บริโภค ดูความเคลื่อนไหวคู่แข่ง รวมถึงดูภาวะตลาดแบบเรียลไทม์ รวมถึงความต้องการของลูกค้ามาพัฒนาสินค้าและบริการ
 • สร้างคอนเทนต์ที่มีประสิทธิภาพ (Content Strategy): ด้วยการหา Topic ในกระแส หรือหัวข้อที่โดนใจลูกค้าในกลุ่มเป้าหมาย 
 • วิเคราะห์ความรู้สึกของลูกค้า (Sentiment): ตรวจสอบความคิดเห็นทั้งบวกหรือลบ และจัดการปัญหา (Crisis) ที่เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว ต่อเนื่องไปถึงการพัฒนาความสัมพันธ์อันดีระหว่างแบรนด์และลูกค้า
 • วัดผลตอบรับของแคมเปญ: ติดตามและวัดผลลัพธ์เพื่อนำข้อมูลมาปรับปรุง พัฒนาแคมเปญให้ตรงใจกับกลุ่มลูกค้าของแบรนด์ได้มากยิ่งขึ้นด้วยเช่นกัน
 • ทำรีพอร์ตสรุปผล: สรุปผลภาพรวมบนโซเชียลมีเดียแบบรวดเร็วและเข้าใจง่าย
 • ใช้วางกลยุทธ์ทางการตลาด: เปรียบเทียบได้ว่าช่องทางไหนที่มีการพูดถึงแบรนด์ของเรามากที่สุด เพื่อหาโอกาสใหม่ ๆ ในการต่อยอดธุรกิจ

Mandala Analytics โซลูชันในการทำ Social Listening จาก Mandala AI

Mandala AI ผู้ให้บริการเครื่องมือ Mandala Analytics โซลูชันในการทำ Social Listening ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาด เพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันให้ผู้ประกอบการธุรกิจในยุคดิจิทัล

mandala ai ฟรี
สมัครสมาชิกเนื้อหาการตลาดฟรีของเรา

เราจะส่ง Email เนื้อหาใหม่ให้คุณทุกสัปดาห์

This email is already subscribe.