Social Media MarketingSocial ListeningFacebook MarketingInstagram MarketingTikTok Marketing
Try Mandala For Free

Affiliate Marketing คืออะไร ? กลยุทธ์ที่หลาย ๆ บริษัทนิยมกัน

Affiliate Marketing คืออะไร ? กลยุทธ์ที่หลาย ๆ บริษัทนิยมกัน

เพราะเหตุใด Affiliate Marketing จึงเป็นที่นิยม

affiliate marketing stats
source: influencermarketinghub

จากรายงานข้อมูลสถิติของเว็บไซต์ Influencer Marketing Hub ได้คาดการณ์ว่าในปี 2023 ยอดการใช้จ่ายทั่วโลกจากการทำ Affiliate Marketing จะสูงขึ้นถึง 14.3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยประเทศสหรัฐอเมริกามีการใช้จ่ายมากที่สุด คือ 5.4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ   และคาดการณ์ว่าจะเพิ่มขึ้นอีกเป็น 15.7 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2024 

ซึ่งถือว่าเป็นตัวเลขที่มีการเติบโตมากขึ้นเรื่อย ๆ จากปี 2017 แต่เดิมอยู่ที่ 8.6 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เป็นการเติบโตอย่างมีนัยนะสำคัญมากเมื่อเทียบกับปี 2013 ที่มีมูลค่าเพียง 2.9 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ 

ดังนั้น Affiliate Marketing จึงเป็นหนึ่งในแนวทางการทำการตลาดที่น่าสนใจ หากคุณสงสัยว่า Affiliate Marketing ที่เราเห็นกันบ่อย ๆ ทุกวันนี้คืออะไร ใช้งาน โปรโมท สินค้า ผ่าน เน็ต หรือไม่ และในฐานะผู้ประกอบการหากต้องการทำ Affiliate Marketing จะต้องทำอย่างไร เราได้รวบรวมคำตอบ และทุกข้อสงสัยมาไว้ให้แล้ว

Affiliate Marketing คือ

Affiliate Marketing

Affiliate Marketing คือ การทำการตลาดออนไลน์รูปแบบหนึ่ง โดยมี “ตัวแทน” หรือที่เรียกว่า Affiliate Marketer มาช่วยโฆษณาสินค้าหรือบริการให้กับแบรนด์ต่าง ๆ ผ่านช่องทางออนไลน์ ไม่ว่าจะเป็นผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียต่าง ๆ เช่น Facebook, TikTok, Instagram, Twitter รวมไปถึงเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน ฯลฯ ซึ่งจะมีการ “แนบลิงก์” เพื่อให้ผู้บริโภคได้เข้าไปเลือกซื้อสินค้าหรือบริการ หากเกิดการสั่งซื้อจริง ตัวแทนก็จะได้ “ค่าคอมมิชชัน” หรือส่วนแบ่งจากการช่วยโฆษณาสินค้าหรือบริการนั้น ๆ ต่อ 1 ยอดสั่งซื้อ โดยแบรนด์ที่ทำการตลาดให้จะเป็นผู้จ่ายส่วนแบ่งจากการขาย และยิ่งขายได้มากเท่าไหร่ก็จะยิ่งได้ค่าคอมมิชชันมากขึ้นเท่านั้น เปรียบเสมือน “นายหน้าขายของออนไลน์” นั่นเอง  

ทั้งนี้ตัวแทนหรือนายหน้าขายของออนไลน์ ไม่จำเป็นต้องสต๊อกสินค้าหรือจัดส่งสินค้าด้วยตัวเองแต่อย่างใด เปรียบเสมือนตัวกลางในการโปรโมทเท่านั้น

ประโยชน์ของการทำ Affiliate Marketing ที่ผู้ประกอบการจะได้รับ

การทำ Affiliate Marketing มีประโยชน์หลายอย่างสำหรับผู้ประกอบการหรือเจ้าของธุรกิจ เช่น

Affiliate Marketing benefit

1. ช่วยสร้างการรับรู้ถึงแบรนด์ (Brand Awareness)

ในฐานะเจ้าของธุรกิจ หากคุณมีตัวแทนหรือนายหน้าขายของออนไลน์ (Affiliate Marketer) มากเท่าไหร่ ก็จะช่วยสร้างการรับรู้ถึงแบรนด์ผ่านการโฆษณาหรือการทำคอนเทนต์ต่าง ๆ ได้มาก และรวดเร็ว ยิ่ง Affiliate Marketer เป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงหรือมีอิทธิพลในสื่อโซเชียลมีเดียด้วยแล้ว ก็จะยิ่งช่วยสร้างความน่าเชื่อถือให้กับสินค้า และบริการคุณมากขึ้น ทำให้สินค้าหรือบริการเกิดการยอมรับในตลาดมากขึ้นไปด้วย

2. ได้ลูกค้าใหม่เพิ่มมากขึ้น

การทำ Affiliate Marketing มีโอกาสที่จะทำให้ได้ลูกค้าใหม่เพิ่มมากขึ้น เพราะเป็นการทำการตลาดแบบบอกต่อ ซึ่งหากผู้ชมหรือผู้ติดตามตัวแทนหรือนายหน้าขายของออนไลน์ (Affiliate Marketer) ท่านนั้นเป็นประจำอยู่แล้ว ก็จะมักเชื่อถือในคำพูด และไว้ใจในตัวบุคคล สร้างแนวโน้มการซื้อสินค้า และบริการลูกค้ากลุ่มใหม่ ๆ มากขึ้นไปด้วย

3. ช่วยเพิ่มชื่อเสียงให้กับธุรกิจ 

Affiliate Marketer คือ ส่วนสำคัญที่จะช่วยสร้างชื่อเสียงให้กับแบรนด์ และเพิ่มชื่อเสียงให้กับธุรกิจของคุณ ยิ่งเนื้อหาคอนเทนต์ในการโปรโมทสินค้าหรือบริการดี ก็จะยิ่งทำให้เกิดการรับรู้แบรนด์ในเชิงบวก ดึงดูดให้กลุ่มเป้าหมายหรือผู้ชมตัดสินใจซื้อง่ายขึ้น 

4. ช่วยเพิ่มการเข้าชมเว็บไซต์สู่ยอดขายที่มากยิ่งขึ้น

Affiliate Marketer เป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยเพิ่มการเข้าชมเว็บไซต์ ยิ่งคอนเทนต์โปรโมทสินค้าหรือบริการดี ก็จะยิ่งเพิ่มโอกาสในการดึงคนเข้าชมเว็บไซต์มากขึ้น ซึ่งเป็นโอกาสดีที่จะช่วยเพิ่มยอดขายที่สูงมากขึ้นตามไปด้วย

5. ต้นทุนในการทำ Affiliate Marketing ต่ำ เมื่อเทียบกับการทำโฆษณาออนไลน์อื่น ๆ

ต้นทุนในการทำ Affiliate Marketing นั้นต่ำ เมื่อเทียบกับการโฆษณาสินค้าหรือบริการด้วยวิธีอื่น ๆ ผ่านทางออนไลน์ เพราะ Affiliate Marketer จะเป็นผู้สร้างเนื้อหาคอนเทนต์เพื่อโฆษณาโปรโมทสินค้าหรือบริการให้กับทางแบรนด์เอง เป็นการช่วยลดต้นทุนในการผลิตคอนเทนต์ และค่าใช้จ่ายในการโฆษณา โดยทางแบรนด์มีหน้าที่เพียงจ่ายค่าคอมมิชชันหรือส่วนแบ่งตามที่ตกลงไว้เมื่อพวกสามารถขายสินค้าผ่านลิงก์นั้น ๆ ได้

6. ได้ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าในเชิงลึก

การทำ Affiliate Marketing จะช่วยทำให้ผู้ประกอบการได้รับทราบข้อมูล และพฤติกรรมของลูกค้าที่เข้ามาเลือกชม เลือกซื้อสินค้าบนแพลตฟอร์มออนไลน์ต่าง ๆ ว่ามีความสนใจหรือมีปัจจัยอะไรในการตัดสนใจซื้อสินค้าหรือบริการ เช่น ราคาของสินค้า โปรโมชัน คุณภาพของสินค้า ตัวแทน ฯลฯ ซึ่งแต่ละแพลตฟอร์มก็อาจจะมีข้อมูลที่แตกต่างกันออกไป โดยผู้ประกอบการสามารถนำข้อมูลเหล่านี้มาวิเคราะห์ เพื่อปรับปรุง และพัฒนาสินค้า/บริการให้ตอบโจทย์ลูกค้าได้มากยิ่งขึ้น

ประโยชน์ที่ตัวแทนหรือนายหน้าขายของออนไลน์จะได้รับเมื่อทำ Affiliate Marketing

Affiliate Marketing benefit

ปัจจุบันนี้มีผู้คนสนใจในการเป็นตัวแทนหรือนายหน้าขายของออนไลน์มากขึ้น เพราะได้รับประโยชน์หลายอย่าง เช่น

 1. เป็นช่องทางหาเงินออนไลน์ที่ง่าย สามารถสร้างรายได้ออนไลน์ได้ทุกที่ ตลอด 24 ชั่วโมง ขอเพียงแค่มีคอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์มือถือ และสัญญาณอินเทอร์เน็ต
 1. มีความยืดหยุ่นในเวลาการทำงาน เพราะสามารถควบคู่กับงานประจำเพื่อเป็นรายได้เสริม หรือจะเลือกทำเต็มเวลา ประกอบเป็นอาชีพหลักเลยก็ได้เช่นกัน  
 1. ไม่จำเป็นต้องผลิตสินค้าเป็นของตัวเอง
 1. ไม่จำเป็นต้องสต๊อกสินค้า 
 1. ไม่จำเป็นต้องจัดส่งสินค้าด้วยตัวเอง 
 1. ไม่ต้องมีบริการหลังการขาย 
 1. สามารถเลือกขายสินค้าได้หลายแบรนด์ หลายประเภทธุรกิจ เป็นการเพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้ที่มากขึ้น
 1. สามารถใช้ช่องทางสื่อออนไลน์ของตัวเอง เช่น Facebook, TikTok, Twitter, Instagram ในการทำ Affiliate Marketing ได้เลย โดยไม่จำเป็นต้องสร้างเว็บไซต์ของตัวเอง 
 1. ลงทุนผลิตคอนเทนต์เดียว สามารถลงโปรโมทได้หลายแพลตฟอร์ม ทำให้เกิดการสร้างราย ราย ได้ จาก เว็บ หรือ จากช่องทางออนไลน์ได้หลายช่องทางในคราวเดียว
 1. หากขยัน และใส่ใจในการสร้างคอนเทนต์รีวิวโปรโมทสินค้าเป็นประจำและสม่ำเสมอ ก็จะยิ่งเพิ่มจำนวนผู้เข้าชมเนื้อหามากขึ้น เป็นการเพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้ที่สูงขึ้นตามไปด้วย นอกจากนี้ หากมีการนำข้อมูล และพฤติกรรมของผู้ติดตาม ไม่ว่าจะเป็นสถิติการเข้าชม ความชอบในเนื้อหาประเภทต่าง ๆ ที่นำเสนอออกไปมาวิเคราะห์ แล้วผลิตเนื้อหาคอนเทนต์ให้ตรงกับความชื่นชอบของผู้ติดตาม ก็จะยิ่งเพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้อย่างต่อเนื่องมากยิ่งขึ้น
 1. หาก Affiliate Marketer ผลิตคอนเทนต์ดี มีคุณภาพ มีฐานผู้ติดตามสูง ก็มีโอกาสได้รับการติดต่อจากบริษัทโฆษณาหรือผู้ประกอบการรายใหญ่ เพื่อให้ทำ Affiliate Marketing ให้กับสินค้าหรือแบรนด์นั้น ๆ อย่างต่อเนื่อง หรืออาจจะแค่แชร์ก็ได้เงินเป็นค่าตอบแทนในการโปรโมทสินค้า/บริการแล้ว
mandala banner

รูปแบบรายได้ของ Affiliate Marketing

รูปแบบรายได้ของ Affiliate Marketing นั้น ที่ตัวแทน หรือ Affiliate Marketer จะได้รับ แบ่งออกเป็น 4 แบบหลัก ๆ ดังนี้

1. Pay per Sale (PPS)

คือ การจ่ายเงินให้เมื่อมีการขายสินค้าหรือบริการได้สำเร็จ โดยคิดเป็นเปอร์เซ็นต์จากยอดขายสินค้าหรือบริการ หรือให้ผลตอบแทนเป็นตัวเงินตามตกลง เช่น หากขายสินค้าได้ 1 ออเดอร์ ก็จะได้ค่าคอมมิชชัน 50 บาท เป็นต้น

2. Pay per Lead (PPL)

คือ การจ่ายเงินให้เมื่อมีผู้เข้ามากรอกข้อมูลลงทะเบียนหรือสมัครสมาชิกผ่านลิงก์ได้สำเร็จ เหมาะสำหรับธุรกิจที่ต้องการเก็บ Lead เพื่อต้องการข้อมูลส่วนตัวของลูกค้า เช่น การสมัครบัตรเครดิต การซื้อประกัน การซื้อบ้าน คอนโด ลงทะเบียนเพื่อขอสินค้าทดลอง ฯลฯ โดยตัวแทนจะได้ค่าตอบแทนตามที่ตกลง เช่น มีผู้ลงทะเบียน 1 คน จะได้ค่าตอบแทน 100 บาท เป็นต้น

3.Pay per Click (PPC)

คือ การจ่ายเงินให้เมื่อมีผู้คลิกลิงก์เข้าไปดู แม้จะไม่ได้ซื้อสินค้าหรือบริการก็ตาม เช่น คลิก 1 ครั้ง ได้รับผลตอบแทน 5 บาท เป็นต้น

4. Pay per install (PPI)

คือ การจ่ายเงินให้เมื่อมีผู้คลิกลิงก์เพื่อเข้าไปดาวน์โหลด และติดตั้งแอปพลิเคชันหรือโปรแกรมสำเร็จ เช่น ดาวน์โหลด และติดตั้ง 1 ครั้ง ได้รับผลตอบแทน 100 บาท เป็นต้น

ข้อดี ข้อเสียของการทำ Affiliate Marketing ในฐานะเจ้าของธุรกิจ

ข้อดี

 • ต้นทุนทางการตลาดต่ำ ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการลงทุนโฆษณาหรือโปรโมทสินค้า 
 • มีผู้ช่วยกระจายโฆษณา และขายสินค้า ทำให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้กว้างมากขึ้น
 • เพิ่มโอกาสในการขายสินค้าหรือบริการได้มากขึ้น 
 • สามารถกำหนดเปอร์เซ็นต์ และค่าคอมมิชชันด้วยตัวเองได้ ยิ่งค่าคอมมิชชันสูง ก็ยิ่งจูงใจให้ตัวแทนอยากขายสินค้าหรือบริการของเราได้มากขึ้น 
 • สามารถวัดผลประสิทธิภาพได้ง่าย

ข้อเสีย

 • หากสินค้าหรือบริการราคาไม่ได้สูง จึงยากต่อการให้ค่าคอมมิชชันที่สูงให้กับตัวแทน ทำให้ไม่สามารถสร้างแรงจูงใจที่ดีให้กับตัวแทน
 • ไม่สามารถควบคุมรูปแบบเนื้อหาของคอนเทนต์ด้วยตัวเองได้ เพราะไม่ได้โปรโมทบนพื้นที่ของตนเอง 
 • หากเจอตัวแทนหรือนายหน้าขายของออนไลน์ที่ไม่ดี ทำผิดกฏหมาย อาจถูกฉ้อโกง หรือทำให้แบรนด์เสื่อมเสียชื่อเสียงได้
 • อาจได้กลุ่มคนที่ไม่ตรงเป้าหมายในการเก็บ Lead 
 • อาจต้องจ่ายเงินให้กับระบบ Affiliate Platform ที่เป็นตัวกลางเชื่อมระหว่างเจ้าของธุรกิจ และตัวแทน เพื่อให้การทำ Affiliate Marketing ระหว่างสองฝ่ายง่าย และสะดวกขึ้น

วิธีการทำ Affiliate Marketing

สำหรับผู้ประกอบการหรือเจ้าของแบรนด์สินค้าที่ต้องการทำ Affiliate Marketing สามารถนำวิธีเหล่านี้ไปทำตามได้ บอกเลยว่าไม่ยากอย่างที่คิด

1. ศึกษาวิธีการทำการตลาดออนไลน์ และระบบหลังบ้านของช่องทางต่าง ๆ เพราะแต่ละช่องทางจะมีวิธีใช้งาน และเงื่อนไขแตกต่างกันออกไป รวมไปถึงลักษณะของคอนเทนต์ที่จะนำเสนอ เช่น 

 • หากคุณต้องการทำ Affiliate Marketing บนเว็บไซต์ จะต้องมีความรู้เรื่องการทำ SEO 
 • หากต้องการทำ Affiliate Marketing บนช่องทางโซเชียลมีเดีย ก็ต้องไปดูข้อกำหนด และกฏต่าง ๆ ของแต่ละแพลตฟอร์ม ไปศึกษาว่าแต่ละแพลตฟอร์มคนดูชอบคอนเทนต์รูปแบบไหน ไปศึกษาว่าต้องทำอย่างไรคนถึงจะคลิก Affiliate Link ควรเขียนแคปชัน หรือผลิตคลิปออกมาอย่างไรให้โดนใจผู้ติดตามมากที่สุด

2. เลือกกลุ่มเป้าหมายของลูกค้าที่ต้องการ เพื่อช่วยเพิ่มโอกาสในการขายที่มากขึ้น พร้อมตั้งงบประมาณ และการกำหนดระยะเวลาที่ต้องการทำ Affiliate Marketing 

3. เลือกตัวแทนขาย หรือ Affiliate Marketer เพื่อช่วยนำเสนอสินค้า ยิ่งเป็น Influencer, KOL, TikToker, Blogger หรือบุคคลที่มีชื่อเสียงบนโลกออนไลน์ หรือบุคคลที่มีความน่าเชื่อถือ มีความชอบในสินค้า และบริการของแบรนด์นั้นเป็นส่วนตัวอยู่แล้ว ก็จะยิ่งเพิ่มความเชื่อถือ และเพิ่มโอกาสในการซื้อสินค้าตามที่บุคคลเหล่านี้แนะนำ  

4. หา Affiliate Provider หรือ บริษัทที่เป็นตัวกลางระหว่างผู้ประกอบการกับตัวแทนขาย ที่นิยมในปัจจุบัน เช่น Lazada, Shopee, Interspace เป็นต้น

5. ทำ Affiliate Link ซึ่งเป็นลิงก์ที่ทาง Affiliate Provider หรือ ผู้ประกอบการ เจ้าของแบรนด์ทำขึ้น เพื่อให้ตัวแทนนำลิงก์ของสินค้าชิ้นนั้นในเว็บไซต์ ไปวางตามจุดต่าง ๆ บนช่องทางออนไลน์ที่ต้องการโปรโมทสินค้า

6. มอบข้อเสนอ เปอร์เซนต์การขาย หรือส่วนแบ่งทางการขายที่น่าสนใจให้กับตัวแทน เพื่อจูงใจในการโปรโมทสินค้าหรือบริการให้กับแบรนด์

7. ใช้วิธีการทางการตลาดออนไลน์ในการโปรโมต Affiliate Link เพื่อกระตุ้นให้เกิดการคลิกลิงก์ และสร้างยอดขาย

8. จัดโปรโมชันที่น่าสนใจให้กับลูกค้า เพื่อเพิ่มโอกาสในการสร้างยอดขายที่มากยิ่งขึ้น

mandala banner

วันนี้คุณเริ่มต้น Affiliate Marketing ในเเผนแล้วหรือยัง

การทำ Affiliate Marketing เป็นอีกหนึ่งช่องทางในการทำการตลาดออนไลน์ที่มาแรงมากที่สุดในปี 2023 นี้ อีกทั้งเป็นหนึ่งในกลยุทธ์ทางการตลาดที่สร้างผลประโยชน์ให้ทั้งผู้ประกอบการเอง และตัวแทนในการขายด้วย 

ดังนั้นแล้ว หากคุณเป็นหนึ่งในเจ้าของธุรกิจ “Affiliate Marketing” คือ หนึ่งในเครื่องมือทางการตลาดที่สำคัญ ที่จะช่วให้ธุรกิจของคุณมีรายได้ที่เติบโต พร้อมกับสร้างชื่อเสียง และความก้าวหน้าให้กับธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 • หมวดหมู่ :
สมัครสมาชิกเนื้อหาการตลาดฟรีของเรา

เราจะส่ง Email เนื้อหาใหม่ให้คุณทุกสัปดาห์

This email is already subscribe.