Social Media MarketingSocial ListeningFacebook MarketingInstagram MarketingTikTok Marketing
Try Mandala For Free

เข้าใจการโฆษณาคืออะไร เพื่อยกระดับโฆษณาให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

เข้าใจการโฆษณาคืออะไร เพื่อยกระดับโฆษณาให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

การโฆษณาคืออะไร

การเข้าใจหลักการและบทบาทของการโฆษณาเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง เพราะยุคนี้เป็นยุคที่เต็มไปด้วยข้อมูลและข้อความโฆษณาสินค้าและบริการมากมาย ซึ่งการโฆษณาไม่เพียงแค่การนำสินค้าหรือบริการของบริษัทมาโชว์ให้เห็นเท่านั้น แต่ยังเป็นกลไกสำคัญที่มีประสิทธิภาพในการสร้างความรู้สึกและมีส่วนสำคัญในการเชื่อมโยงกับกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งความหมายของการโฆษณา (Advertising) คือ การนำเสนอข้อมูล ข่าวสารต่อสาธารณชนเกี่ยวกับธุรกิจ สินค้า หรือบริการ ไปยังกลุ่มเป้าหมายผ่านสื่อต่าง ๆ เพื่อให้เกิดการรับรู้ และกระตุ้นให้เกิดพฤติกรรมการซื้อจนสำเร็จ

ประเภทของสื่อในการโฆษณามีอะไรบ้าง

สื่อโฆษณามีกี่ประเภท? ประเภทของสื่อโฆษณาหลัก ๆ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้

1. สื่อโฆษณาออนไลน์ (Online Advertising)

online advertising

การโฆษณาออนไลน์ คือ กระบวนการโฆษณาขายสินค้าหรือบริการโดยใช้สื่ออินเทอร์เน็ตและแพลตฟอร์มออนไลน์เพื่อสื่อสารและสร้างความสนใจในสินค้าหรือบริการกับกลุ่มเป้าหมาย การโฆษณาออนไลน์มีลักษณะและวิธีการโฆษณาที่แตกต่างกันไปตามแพลตฟอร์มและรูปแบบที่ใช้ แต่มีหลักการที่เหมือนกันคือการใช้อินเทอร์เน็ตในการสื่อสารกับผู้บริโภคผ่านสื่อออนไลน์เพื่อสร้างการสนใจและส่งเสริมการขายของสินค้าหรือบริการ ยกตัวอย่างเช่น 

 • KOL (Key Opinion Leader), Influencer, TikToker 

คือ ผู้นำหรือผู้ที่มีอิทธิพลทางความคิดต่อการตัดสินใจของกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งเป็นบุคคลที่มีความรู้เฉพาะทางในเรื่องต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านความรู้ที่มีความซับซ้อน อย่างด้านการเงิน ด้านเทคโนโลยี หรือด้านไลฟ์สไตล์ เช่น ความงาม การออกกำลังกาย อาหาร เป็นต้น ซึ่ง KOL และ Influencer จะเหมือนกันโดยใช้แพลตฟอร์มออนไลน์อย่าง Facebook YouTube Instagram YouTube หรือ X ในการสื่อสารกับกลุ่มผู้ติดตาม ส่วน TikToker จะใช้แพลตฟอร์ม TikTok ในการสื่อสารกับกลุ่มผู้ติดตาม ทั้งนี้ Influencer แบ่งออกเป็นหลายประเภท ตามจำนวนผู้ติดตาม ดังนี้

ยกตัวอย่าง KOL เช่น เชฟป้อม, บูม ธริศร, หมอของขวัญ

ยกตัวอย่าง Influencer เช่น เก๋ไก๋สไลเดอร์, บี้ เดอะสกา, SpriteDer SPD

ยกตัวอย่าง TikToker เช่น สยาโม, เบลล่า วิถีไทย, THAMMACHAD

 • สื่อโฆษณาบนโซเชียลมีเดีย (Social Media Advertising)

เป็นสื่อโฆษณาบนช่องทางแพลตฟอร์ม Social Media เช่น Facebook Ads, X Ads, YouTube Ads, Instagram Ads, TikTok Ads เป็นต้น เพื่อช่วยสร้างผลลัพธ์ทางธุรกิจ 

 • สื่อโฆษณาผ่านอีเมล (Email Advertising) 

การส่งอีเมลโฆษณาถึงผู้รับ โดยโฆษณาในอีเมลสามารถเป็นรูปแบบของโปรโมชัน, ข่าวสาร หรือข้อมูลโฆษณาอื่น ๆ

 • สื่อโฆษณาในรูปแบบการค้นหา (Search Advertising)

คือการโฆษณาผ่านเครื่องมือค้นหาบนโลกออนไลน์ เช่น Google Ads, Bing Ads, Yahoo Ads เพื่อให้เว็บไซต์ของธุรกิจ ปรากฏอยู่ในหน้าแรกของคำที่ค้นหา

 • สื่อโฆษณารูปแบบวิดิโอ (Video Advertising) 

โฆษณาที่แสดงผลในรูปแบบของวีดีโอออนไลน์ บอกเล่าเรื่องราวหรือข้อความที่ต้องการสื่อสารไปยังผู้บริโภค เช่น โฆษณาใน YouTube, โฆษณาวิดิโอในแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งวิดีโอออนไลน์, โฆษณาวิดิโอในโซเชียลมีเดีย

ประเภทของสื่อโฆษณาออนไลน์มีข้อได้เปรียบในการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายแบบเฉพาเจาะจง มีการเก็บข้อมูลและการวัดผลความสำเร็จในการโฆษณา ซึ่งช่วยให้ผู้โฆษณาสามารถปรับปรุงแคมเปญโฆษณา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการตอบสนองต่อผู้บริโภค และเพิ่มยอดขายของสินค้าหรือบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพในอนาคตอีกด้วย

2. สื่อโฆษณาออฟไลน์ (Offline Advertising)

offline advertising

สื่อโฆษณาออฟไลน์ คือ กระบวนการโฆษณาที่ไม่ใช้สื่ออินเทอร์เน็ตหรือแพลตฟอร์มออนไลน์ในการสื่อสารหรือส่งเสริมสินค้าหรือบริการ ยกตัวอย่างเช่น 

 • ป้ายบิลบอร์ด (Billboard)

คือ ป้ายโฆษณากลางแจ้งขนาดใหญ่  เพื่อให้สามารถมองเห็นได้จากระยะไกล

มักจะติดตั้งในที่สาธารณะที่มีการจราจรไปมา เพื่อให้คนจำนวนมากได้พบเห็น เช่น บนอาคาร ถนนสายหลัก ถนนมอเตอร์เวย์ ห้างสรรพสินค้า เป็นต้น 

 • สื่อโฆษณาสิ่งพิมพ์ (Print Advertising) 

เป็นการโฆษณาสินค้าผ่านตัวหนังสือแล้วตีพิมพ์ลงสิ่งพิมพ์ประเภทต่าง ๆ เช่น หนังสือพิมพ์ นิตยสาร ใบปลิว แผ่นพับ โปสเตอร์ เป็นต้น

 • สื่อโฆษณาวิทยุ (Radio Advertising)

เป็นการโฆษณาผ่านเสียงในรายการวิทยุทั่วไป 

 • สื่อโฆษณาทางโทรทัศน์ (Television Advertising)

เป็นการโฆษณาผ่านสื่อโทรทัศน์ ซึ่งโฆษณาอาจปรากฏในรายการทีวีหรือเป็นโฆษณาคั่นรายการก็ได้ 

 • สื่อโฆษณาในรายการทางโทรทัศน์ (Product Placement)

เป็นสื่อโฆษณาที่ปรากฏอยู่ในรายการทางโทรทัศน์ ละคร หรือภาพยนต์ ซึ่งเป็นการวางผลิตภัณฑ์ประกอบฉาก  ในขณะที่กำลังออกอากาศอยู่นั่นเอง 

 • สื่อโฆษณาในรูปแบบโทรศัพท์มือถือ (Mobile Advertising)

สื่อโฆษณาในโทรศัพท์มือถือ ยกตัวอย่างเช่น โฆษณาในแอปพลิเคชันมือถือ, การส่งข้อความแบบ SMS, โฆษณาบนแพลตฟอร์มการเล่นเกมบนมือถือ ซึ่งไม่จำเป็นต้องใช้สัญญาณอินเตอร์เน็ตในการเชื่อมต่อ

mandala banner

ประโยชน์ของการทำโฆษณา

การทำโฆษณามีหลายประโยชน์สำหรับธุรกิจและองค์กร ไม่ว่าจะเป็น

1. ช่วยสร้างการรับรู้ในสินค้าและบริการ: ประโยชน์ของการทำโฆษณาอย่างแรกเลยคือช่วยช่วยสร้างการรับรู้ในสินค้าหรือบริการของบริษัท การโฆษณาที่ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ สามารถทำให้คนรู้จักและจดจำยี่ห้อหรือสินค้าได้ง่ายขึ้นด้วย

2. ช่วยเพิ่มยอดขาย: การโฆษณาช่วยสร้างความสนใจและแรงจูงใจให้กับผู้บริโภค  ซึ่งสามารถเพิ่มยอดขายและรายได้ของธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3. สร้างความเชื่อมั่นในสินค้า: การโฆษณาที่ดีจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นในสินค้าหรือบริการของคุณ ให้เข้าไปอยู่ในใจของลูกค้า ทำให้เกิดการซื้อและใช้บริการอย่างต่อเนื่อง

4. ช่วยสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าที่ดีกับลูกค้า: การโฆษณาผ่านช่องทางต่าง ๆ มีส่วนช่วยสร้างการติดตามและความสัมพันธ์ที่ดีในระยะยาวกับลูกค้า

5. ช่วยเพิ่มการรับรู้เกี่ยวกับโปรโมชันและกิจกรรมพิเศษ: การโฆษณาช่วยในการประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้เกี่ยวกับโปรโมชันส่วนลด กิจกรรมพิเศษ และข้อเสนอพิเศษที่อาจส่งผลต่อการตัดสินใจในการซื้อของลูกค้า

6. สร้างภาพลักษณ์และความน่าเชื่อถือให้กับบริษัท: การโฆษณาที่มีคุณภาพ จะช่วยสร้างภาพลักษณ์บริษัทที่ดีในใจของลูกค้า และเพิ่มความน่าเชื่อถือในตลาด

7. ช่วยในการวัดผลและปรับปรุงโฆษณา: ประโยชน์ของโฆษณาออนไลน์จะช่วยให้คุณสามารถวัดผลและปรับปรุงแคมเปญโฆษณาได้อย่างต่อเนื่อง ด้วยข้อมูลและการวิเคราะห์ผลการโฆษณา คุณสามารถปรับแต่งและปรับปรุงกลยุทธ์การโฆษณา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการตอบสนองของลูกค้าให้ตรงใจได้มากที่สุด

เทคนิคการทำโฆษณาที่มีคุณภาพ

การทำโฆษณาที่มีคุณภาพเป็นปัจจัยสำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพของโฆษณาและสร้างความประทับใจในผู้บริโภค และนี่คือเทคนิคบางอย่างในการทำโฆษณาที่มีคุณภาพ

1. ต้องเข้าใจกลุ่มเป้าหมาย การทำความเข้าใจกับผู้บริโภคและกลุ่มเป้าหมายของคุณเป็นขั้นตอนที่สำคัญ ซึ่งช่วยให้คุณสามารถสร้างข้อความและโฆษณาที่เข้ากับความต้องการและความสนใจของพวกเขาได้

2. โครงสร้างของข้อความในการโฆษณาต้องครบ

ข้อความโฆษณามีส่วนสำคัญในการสื่อสารกับผู้บริโภค ซึ่งองค์ประกอบของการโฆษณาหลัก ๆ มี 5 ส่วนด้วยกัน ได้แก่ พาดหัวสำหรับโฆษณา, พาดหัวรองโฆษณา, ข้อความโฆษณา, ภาพประกอบสำหรับโฆษณา, ข้อความลงท้ายโฆษณา

3. สร้างเนื้อหาที่มีคุณค่า 

การสร้างเนื้อหาที่มีคุณค่าสำหรับผู้ชมเป็นสิ่งสำคัญ เนื้อหาควรมีข้อมูลที่น่าสนใจ, ก่อให้เกิดความอยากติดตาม และสร้างคุณค่าให้กับผู้ชมในทุก ๆ ขั้นตอนของการตัดสินใจในการซื้อ

4. ใช้รูปภาพและช่องทางสื่อโฆษณาที่เหมาะสม การใช้รูปภาพและช่องทางสื่อโฆษณาที่ดี มีผลส่งเสริมต่อการรับรู้และความจำของโฆษณา อีกทั้งรูปภาพที่ดีจะช่วยให้โฆษณาน่าสนใจมากเป็นพิเศษ

5. สื่อสารด้วยข้อความที่ชัดเจน เข้าใจง่าย 

โฆษณาควรมีข้อความที่ชัดเจนและเข้าใจง่าย ผู้ชมควรเข้าใจข้อความหรือข้อมูลที่แสดงในโฆษณาได้โดยง่ายโดยไม่ต้องตีความหมายให้ยุ่งยากซับซ้อน

6. การสร้างความสนใจตั้งแต่ 3-5 วินาทีแรก

คุณมีระยะเวลาเพียงไม่กี่วินาทีในการดึงความสนใจของผู้ชม ดังนั้นให้ตระหนักถึงความสำคัญของการทำให้โฆษณาให้น่าสนใจและมีประสิทธิภาพในตั้งแต่ 3-5 วินาทีแรก

7. ใส่ความคิดสร้างสรรค์ 

การทำโฆษณาที่มีความคิดสร้างสรรค์และไม่เหมือนใคร จะช่วยให้โฆษณาของคุณติดอยู่ในความจำของผู้ชม

ข้อจำกัดของการทำโฆษณา

การทำโฆษณามีข้อจำกัดและความยากลำบากบางอย่างที่ต้องพิจารณา ทั้งในการวางแผนและดำเนินการ ไม่ว่าจะเป็นประเภทของสื่อโฆษณาออฟไลน์หรือออนไลน์ ดังนี้

ข้อจำกัดของการทำโฆษณา Online

แม้ว่าการโฆษณาบนสื่อออนไลน์จะมีค่าใช้จ่ายถูกกว่าแบบออฟไลน์ อีกทั้งสามารถชมได้ตลอดเวลาและชมได้ทั่วโลก แต่ก็มีข้อจำกัดบางอย่าง เช่น 

1. สามารถเกิดการบล็อกโฆษณาได้ 

โดยผู้บริโภคสามารถใช้โปรแกรมบล็อกโฆษณา เพื่อป้องกันการแสดงโฆษณาให้เห็นบนหน้าจอ ทำให้โฆษณาไปไม่ถึงกลุ่มเป้าหมายได้

2. การแข่งขันสูง

โลกออนไลน์เต็มไปด้วยโฆษณา ทำให้เกิดการแข่งขันสูง ทั้งในการดึงความสนใจของผู้บริโภค และการแทรกแซงของคู่แข่งที่มีงบประมาณมากกว่า ซึ่งอาจทำให้การโฆษณาของคุณยากขึ้น

3. ความสนใจอยู่ในระยะสั้น

ผู้บริโภคมักมีความสนใจในโฆษณาในระยะสั้นเท่านั้น และอาจข้ามโฆษณาไปเมื่อไม่ต้องการดู ซึ่งทำให้ต้องมีการสร้างเนื้อหาที่มีคุณค่าและน่าสนใจเพื่อดึงความสนใจจากผู้บริโภค

4. ความสับสนในข้อมูล

โฆษณาสินค้าหรือบริการประเภทเดียวกันในโลกออนไลน์นั้นมีจำนวนมาก อาจทำให้ผู้บริโภคเกิดการสับสนในข้อมูลได้

5. มีข้อจำกัดทางกฎหมาย

การทำโฆษณาออนไลน์ต้องปฏิบัติตามกฎของแพลตฟอร์มออนไลน์นั้น ๆ ซึ่งอาจมีข้อจำกัดในการใช้ข้อมูล วิธีการโฆษณา ฯลณ

6. การระบาดของข้อมูลปลอม ข้อมูลปลอมและข่าวปลอมมีผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือของโฆษณาออนไลน์และความสัมพันธ์กับผู้บริโภค

7. ความถี่ของการเปลี่ยนแปลงข้อมูล

โลกออนไลน์เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การทำโฆษณาต้องปรับตัวเพื่อให้เข้าทันกับความเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมของผู้บริโภคและเทรนด์การใช้สื่อ

ข้อจำกัดของการทำโฆษณา Offline

1. การโฆษณาในสื่อออฟไลน์อาจมีค่าใช้จ่ายสูง ซึ่งอาจต้องลงทุนในสื่อและพื้นที่โฆษณาอย่างมาก เช่น การโฆษณาในโทรทัศน์หรือหนังสือพิมพ์

2. พื้นที่โฆษณาจำกัด ทำให้การโฆษณาสื่อสารได้ไม่ครบถ้วน

3. มีข้อจำกัดในการถึงกลุ่มเป้าหมายทางภูมิศาสตร์ และอาจไม่สามารถส่งถึงกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งอยู่นอกพื้นที่การโฆษณา

4 การวัดผลในการโฆษณาออฟไลน์ อาจมีความยากลำบากในการติดตามผลและประสิทธิผลของโฆษณาได้แบบแม่นยำ

5. ยากต่อการปรับแต่งแคมเปญโฆษณาแบบทันที หากการโฆษณาไม่เป็นประสบผลสำเร็จตามต้องการ 

6. หากเกิดความผิดพลาดในการสื่อสารหรือผู้บริโภค ผู้ชม เกิดความไม่พึงพอใจ อาจเป็นเรื่องยากต่อการแก้ไขได้แบบทันที

ตัวอย่างการโฆษณา

ขอยกตัวอย่างโฆษณาทั้งแบบออนไลน์และออฟไลน​์ที่มีประสิทธิภาพในการสื่อสาร ดังนี้

ตัวอย่างโฆษณาออนไลน์

1. คลิปโฆษณาบ้านเดี่ยว โมเดน บางนา-เทพารักษ์ จาก Fanpage พี่เอ็ด 7 วิ

เป็นการโฆษณาโครงการบ้านเดี่ยว โมเดน บางนา-เทพารักษ์ ภายใน 1.25 นาที ในสไตล์แร็ป บอกเล่าจุดเด่นของโครงการบ้านเดี่ยวอย่างครบถ้วน ผสมผสานกับความสนุกของถ้อยคำ ดนตรี ซึ่งเป็นเอกลักษณ์เฉพาะเพจ  ทำให้เกิดความน่าติดตามตั้งแต่ต้นจนจบ

2. โฆษณาจากเพจร้านเนื้อแท้

เพจร้านเนื้อแท้ ได้โพสต์รูปโฆษณาสินค้าร้านเนื้อแท้พร้อมแคปชันว่า 

ถ้าเนื้อแท้ขายเมนู “ปังกะเพรา” จะเป็นยังไง 

จะปังหรือไม่ปัง แต่รับรองชาแน่ๆ เพราะนั่งกินนานกว่าจะหมด  

**เมนูนี้ไม่ได้ทำขายจริง แต่ขายขำ ** 

ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่เกิดดราม่าในสังคมเกี่ยวกับร้านชาไทยแห่งหนึ่ง ซึ่งร้านเนื้อแท้ก็ได้หยิบจับกระแสสังคมนั้นมาทำเป็นโฆษณาให้กับร้าน ซึ่งก่อให้เกิดเสียงฮือฮาในโลกออนไลน์ในเชิงบวก รวมถึงยอดไลค์ คอมเมนต์ และแชร์ได้จำนวนมาก

ตัวอย่างโฆษณาออฟไลน์

1. ป้ายบิลบอร์ดโฆษณาน้ำส้ม Minute Maid จากประเทศสหรัฐอเมริกา

ป้ายโฆษณาบิลบอร์ด จาก Minute Maid แบบมองทะลุได้ ที่ต้องการสื่อให้เห็นถึงการเปิดรับวิตามินดีที่ดีต่อสุขภาพ ต้องการสื่อว่าแบรนด์ Minute Maid เข้าถึงธรรมชาติและต้องการส่งต่อความเป็นธรรมชาติให้กับผู้บริโภคอย่างแท้จริง

2. ป้ายบิลบอร์ดโฆษณาราชดำเนิน เวิลด์ ซีรีส์ (RWS)

ป้ายบิลบอร์ดโฆษณาบริเวณทางพิเศษเฉลิมมหานคร ช่วงดินแดง-พระราม 4 ที่ด้านหน้ามีไซโลปูนซีเมนต์ตั้งอยู่ 3 แท่ง ได้กลายเป็นส่วนผสมที่ลงตัวของป้ายบิลบอร์ดรายการราชดำเนิน เวิลด์ ซีรีส์ ที่เป็นภาพของแดเนียล ซินบีมวยไทย กำลังเงื้อเท้าเตะแท่งไซโลปูนซีเมนต์ พร้อมคำโฆษณาที่ว่า “แท่งปูนไม่หลบ ต้องจบที่โดนเตะ” ที่สะท้อนให้เห็นว่า รายการราชดำเนิน เวิลด์ ซีรีส์ เป็นรายการแข่งขันมวยไทยพร้อมฉีกกฎเกณฑ์เดิม ๆ และจะไม่มีอุปสรรคอะไรมาขวางกั้น

mandala banner

สรุป

การเข้าใจหลักการโฆษณาและเทคนิคการทำโฆษณาที่ดีมีคุณภาพ จะช่วยยกระดับการโฆษณาให้มีประสิทธิภาพสูงสุด และจะช่วยให้คุณสร้างโฆษณาที่สามารถเชื่อมโยงกับผู้บริโภคให้เกิดความเข้าใจ และมีความสนใจต่อสินค้าหรือบริการของคุณอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นในตลาดที่มีการแข่งขันสูงเช่นปัจจุบันนี้

 • หมวดหมู่ :
สมัครสมาชิกเนื้อหาการตลาดฟรีของเรา

เราจะส่ง Email เนื้อหาใหม่ให้คุณทุกสัปดาห์

This email is already subscribe.